wordt bijgewerkt als er nieuws is!

Steeds meer vragen bereiken ons over wat we nu wel en niet (kunnen) doen in 2024 betreffende het gevecht tegen de Aziatische hoornaar. Zeker het adviesstuk opgesteld door EIS waar wij het totaal mee oneens zijn zorgt voor verwarring en verdeeldheid, waardoor een universeel beleid verder weg dan ooit is. Wie er gelijk heeft zal in de toekomst blijken, we ervaren wat de toekomst brengt. Onze mening is juist opschalen! De tijd zal het leren.

Overzicht

Daar op het moment van dit schrijven (20 juni 2024) de eerste werksters rondvliegen, en de Aziatische hoornaars wel opschalen, maken we graag duidelijk welke afspraken er tot nu toe zijn gemaakt met provincies. Dit is puur bedoeld om duidelijkheid te geven. En mochten er veranderingen plaats vinden dan zullen we dit hier bijwerken.

De stand van zaken op dit moment is:

Zeeland: De nesten welke gevonden zijn worden weggehaald. Wij hebben geen overeenkomst. In 2025/2026 wordt de vergoeding afgebouwd en beeindigd de provincie haar bijdrage.

Brabant: we mogen bij melding van hoornaars de nesten gaan zoeken én weghalen.

Limburg: we mogen bij melding van hoornaars de nesten gaan zoeken én weghalen

Utrecht: gevonden nesten mogen we weghalen. Indien lokale speurders het nest niet vinden mogen we assisteren.

Gelderland: Op dit moment nog geen zekerheid, we zijn in gesprek

Overijssel: gevonden nesten mogen we weghalen. Of er een vergoeding is om te assisteren met zoeken is onbekend.

Zuid holland. Ons onbekend op dit moment

Noord holland. gevonden nesten mogen we weghalen. Indien lokale speurders het nest niet vinden mogen we assisteren.

Flevoland. Ons onbekend op dit moment

Drenthe. De NBV is verantwoordelijk voor het opsporen, gevonden nesten worden op kosten van provincie geruimd.

Friesland: gevonden nesten mogen we weghalen. Indien lokale speurders het nest niet vinden mogen we assisteren.

Groningen. Dwe mogen bij melding van hoornaars de nesten gaan zoeken én weghalen.

Rob met hoornaarnest

Verdeeldheid

Uiteraard hadden we graag een duidelijk en uniform beleid gezien. Dit zou voor iedereen beter en vooral duidelijker zijn geweest. Het is echter niet aan ons om hierover te oordelen. Er zullen dit jaar ongetwijfeld situaties ontstaan die lastig zijn en die telkens opnieuw overwogen of overlegd moeten worden. Ook vorig jaar hebben we ervaren dat soms ad hoc situaties alsnog aangepast worden.

Een aantal provincies zijn ons nog onbekend. Dit betekent niet dat ze niets zullen ondernemen! We hebben tot nu toe geen overeenkomst met hen en weten ook niet of en hoe ze dit aan zullen pakken.

We vragen iedereen om mee te werken!

Het professioneel opsporen en verwijderen van nesten van de Aziatische hoornaars is een kostbare aangelegenheid. Aangezien we verwachten dat er de komende jaren zeer veel nesten bij zullen komen, moeten we proberen zuinig te zijn met de financiële middelen van de provincies. Daarom roepen we iedereen op om zoveel mogelijk nesten zelf te zoeken. Als het niet lukt en we hebben een overeenkomst met de desbetreffende provincie, dan komen we graag helpen zoeken met zenders. We denken dat we nooit helemaal van de Aziatische hoornaar af zullen komen, maar we kunnen ons best doen om de aantallen onder controle te houden. Uiteraard hebben we wel financiële middelen nodig om dit mogelijk te maken.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de situatie beheersbaar blijft!

Categories: Blog

2 Comments

Dokterbee renate horstink · juni 20, 2024 at 8:43 pm

Wij moeten samenwerken! Dan kunnen we iets bijdrage

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *