Onze roerganger Rob, zet zich al jaren in voor meer bewustzijn en kennis rond de invasieve Aziatische hoornaar. Steeds meer partijen, waaronder de Nederlandse bijenhoudersvereniging en imkers Nederland en verschillende particuliere initiatieven, dragen nu bij aan deze inspanning. Deze toegenomen aandacht is positief, maar leidt soms ook tot verwarring en afleiding van de hoofddoelstelling. Bovendien spelen er steeds meer morele en financiële belangen mee, wat de zaken soms onduidelijk maakt. Hoewel we uitgenodigd zijn om samen te werken met diverse partijen, hebben we besloten onafhankelijk te blijven om belangenverstrengeling te vermijden.

Ons kenniscentrum focust op voorlichting en actieve bestrijding van de Aziatische hoornaar door het opsporen en verwijderen van nesten. Eventuele toekomstige opbrengsten worden geïnvesteerd in de bestrijding van deze exoot en in het versterken van ons kenniscentrum.

Wij bieden opleidingen voor het opsporen van Aziatische hoornaars, geven lezingen en trainingen, en leren bestrijdingsbedrijven hoe zij deze insecten zonder gif kunnen verwijderen. Onze activiteiten kunnen in de toekomst uitbreiden, veranderen of stoppen, maar ons doel blijft hetzelfde: een helder en effectief beleid voeren tegen de Aziatische hoornaar. We verwachten niet dat deze ooit nog zal verdwijnen, maar zijn ten stelligste overtuigd dat we de populatie in toom kunnen houden bij een duidelijk beleid nu en in de toekomst.

Categories: Blog

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *